• JW万豪-我心所属之地

深圳大中华喜来登酒店

  • 联系人 :陈小姐
  • 电  话 :(合则约见,谢绝来电)
  • 邮  箱 :recruit.shenzhen@sheraton.com
  • 邮  编 :518048
  • 地  址 :深圳市福田区福华路大中华国际交易广场
  • 网  址 :http://www.sheraton.com/shenzhen